DUNLOP osobní/letní | SP SPORT 01 XL

Pneumatika s novátorským asymetrickým t?ízónovým dezénem b?hounu, která v sob? vyvážen? spojuje hladký chod, sportovnost a bezpe?nost. Rozd?lení dezénu do t?í zón zaru?uje nejvyšší možnou rovnováhu jízdního chování, bez ohledu na podmínky. Proto je tato pneumatika ideální pro vozidla st?ední t?ídy, vyšší st?ední t?ídy a luxusní automobily.

Díky inova?nímu asymetrickému ?ešení b?hounu systémem Tri-Area-Tread (systém t?í zón b?hounu) byl úsp?šn? vyvinut pláš?, který v sob? spojuje možnost tiché jízdy se sportovním chováním a citlivým ?ízením.
Rozd?lení b?hounu do t?í zón zaru?uje maximální možné vyvážení jízdních vlastností bez ohledu na jízdní podmínky. A práv? díky t?mto vlastnostem je pláš? ideální pro vozidla st?ední a vyšší t?ídy a pro luxusní limuzíny.

Slibn? vypadá nejen exteriér nového plášt? SP Sport 01 - pod povrchem se skrývá ta nejdokonalejší moderní technologie.

Systém podélných drážek
- pro sportovního ?idi?e ve vás Nov? navržený systém podélných drážek se svými dv?ma st?edovými žebry po obvodu tvo?í st?edovou zónu dezénu pneumatiky SP Sport 01. tato zóna zajiš?uje efektivní p?enos laterálních sil. Celoobvodové komfortní drážky a komfortní vruby navíc snižují hlu?nost pneumatiky. Skv?lá jízdní stabilita s vysokou mírou valivého komfortu p?ináší pneumatice Sport 01 sportovní dynamiku.

Vodní lopatky
- pro bezpe?ného ?idi?e ve vás Výzkumníci firmy Dunlop objevili fenomén aquaplaningu již v roce 1960 a vyvinuli pneumatiky se speciálními drážkami pro lepší odvod vody. Vodní lopatky jsou dalším technologickým vylepšením provedení t?chto dezén?. Tato zóna dezénu odvádí vodu jako turbína, ale bez rotace. Proto dává pneumatice SP Sport 01 mimo?ádn? vysoký stupe? odolnosti v??i aquaplaningu

Rovnob?žníkový dezén pneumatiky
- pro vaši pot?ebu tiché jízdy Uzav?ené vn?jší rameno a nov? navržené rozmíst?ní blok? ramen jsou charakteristickými vlastnostmi zóny dezénu zvané "Variabilní asymetrický p?enos" - kombinace r?zných délek blok? dezénu vzájemn? asymetricky uspo?ádaných, a tím zamezujících nep?íjemným frekven?ním špi?kám. Pneumatika SO Sport 01 tak z?stává pod limity EU pro hluk platnými dnes a plánovanými do budoucnosti. Rovnob?žníkové provedení blok? dezénu na vn?jším rameni do zna?né míry kompenzuje laterální síly. Díky své vyjíme?né nízké valivé hlu?nosti a bezpe?né ovladatelnosti nabízí SP Sport 01 skv?lý jízdní komfort.
Značka  Název  Typ  Rozměr  Li/Si  Běžná cena  
Ušetříte  Naše cena  
Počet  
Do košíku
   SP SPORT 01 XL 185/60/15      185/60R15   H/88         3 722 Kč    ks  
   SP SPORT 01 XL 215/55/16      215/55R16   V/97         6 933 Kč    ks  
   SP SPORT 01 XL 215/55/16         215/55R16   W/97         7 298 Kč    ks  
   SP SPORT 01 XL 225/40/18         225/40R18   W/92         7 298 Kč    ks  
   SP SPORT 01 XL 235/40/18         235/40R18   Y/95         8 625 Kč    ks  
   SP SPORT 01 XL 235/40/18           235/40R18   Y/95         12 102 Kč    ks  
   SP SPORT 01 XL 245/35/19           245/35R19   W/93         19 065 Kč    ks  
   SP SPORT 01 XL 275/30/19           275/30R19   W/96         19 956 Kč    ks  
   SP SPORT 01 XL 275/30/20           275/30R20   Y/93         23 207 Kč    ks  

   Všechny naše ceny jsou uváděny včetně 19% DPHreklama:


[^] Nahoru